e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kural olarak bakıldığında kişisel verilerin işlenmesi yasaktır!


Kural olarak bakıldığında kişisel verilerin işlenmesi yasaktır!

6’ncı e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde konuşan Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Hüseyin Can Aksoy, ‘Yapay zeka ile otomatik karar verme süreçlerinde kişisel veri işleme ilkeleri’ konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Hüseyin Can Aksoy, Kanunun 4’üncü maddesinin; ‘’Kişisel veriler ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.’’ dediğine dikkat çekti. Aksoy bu maddenin uyulması zorunlu ilkeleri olduğunu ifade etti.

Hüseyin Can Aksoy sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Uyulması zorunlu ilkeler; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şeklinde sıralanıyor. Bu maddeden yola çıkarsak, kural olarak kişisel verilerin işlenmesi yasak. Tabii ki bir istisnası vardır ve bu da ‘bir işleme sebebinin’ olmasıdır.’’

VİDEO: 703
BAŞLIK: Kural Olarak Bakıldığında Kişisel Verilerin İşlenmesi Yasaktır!
KONUŞMACI: Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
ETKİNLİK: 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 3 Mayıs 2023, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara