e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

KVKK’da ortak veri sorumlusu


KVKK’da ortak veri sorumlusu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) ortak veri sorumluluğunu dışlamadığını belirten Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, “Bu konuda şimdiye kadar doktiriner bir tartışma mevcuttu. Artık Kurul’un aldığı ilke kararıyla bu husus net bir şekilde cevaplanmış oldu” dedi.

Ortak veri sorumlularının her ikisinin de KVKK’nın veri sorumlularına yüklediği yükümlülüklere tabi olduğunu söyleyen Aksoy, “Aydınlatma yükümlülüğü de buna dahildir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu anlamda GDPR’daki (Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü) gibi ortak veri sorumluları arasında bir düzenleme yapılması, bunun sunulmasına ilişkin bir düzenleme kanunumuzda bulunmamakla birlikte, kanunumuzdaki aydınlatma yükümlülüğünün dar kapsamlı değildir.”

VİDEO: 573
BAŞLIK: KVKK’da Ortak Veri Sorumlusu
KONUŞMACI: Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara