e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Tag

5’inci e-Safe Kişisel verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından...

Blokzincir güvenliğinin ihtiyaç olması ve kullanılmasının asıl sebebinin içerisinde verinin güvenliğini sağlayan “kriptografi” ve “HASH” algoritmaları olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay, “HASH kriptografik özet anlamına gelmektedir. Tek yönlü matematiksel algoritmalardır. Girdi olarak verilen veri bu algoritmalar ile...

Blokzincir ağ türlerinin dörde ayrıldığını dile getiren Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay, bu blokzincir ağ türlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Tamamıyla izin gerektirmeyen blokzincir ağ türlerinde ağa dahil olmak, yani bu ağdaki verileri okumak bir izne tabi değildir. Ağa dahil olabilirsiniz...

Blokzincir ve Quantum şifrelemenin, veri ve bilginin korunması açısından göz ardı edilemeyecek iki teknoloji olduğunu söyleyen Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay, bunların kişisel verilerin korunması açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Blokzincir; kötü niyetli değişikliklere karşı kriptografik olarak korunan dağıtılmış bir...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Biyometrik imza, imza sahiplerinin belirli biyometrik verilerini kullanarak imzalarını özel bir tablet üzerinde oluşturmaları ve genellikle bu verilerin imzalanan belgeye çözülemez biçimde bağlanmasıyla elde edilmektedir” dedi. Biyometrik imzanın, doktinde “basit nitelikli elektronik imza” kategorisinde değerlendirildiğini belirten...

Özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesinde tahdidi olarak sayıldığını ve burada sayılan veriler dışında herhangi bir verinin özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilemeyeceğini belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Biyometrik veri de özel nitelikli kişisel veriler...

Biyometrik verilerin insana ait olan, müdahaleci olmadan, zahmetsiz bir şekilde elde edilmiş ve herhangi bir özel önlem alınmaksızın genel olarak ömür boyu değişmeden kalan veriler olduğunu belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Bunlar fizyolojik ve davranışsal olarak ikiye ayrılır. Fizyolojik...

Kullanılabilirlik ve güvenlik ikileminin daha iyi göstermesi açısından, her güvenlik yatırımının sistemlerin güvenliğini artırmadığını belirten Siber Bülten Yazarı Minhaç Çelik, “Çünkü güvenlik şirketlerinin ürünlerinin hepsi, saldırılara en iyi şekilde müdahale edeceğine ve sizi siber saldırganlardan koruyacağına ikna eder. Fakat günün sonunda siber saldırganlar bir şekilde...

Siber saldırılara karşı tüm güvenlik önlemlerinin alınmış olmasına rağmen kullanıcıdan kaynaklı güvenlik zafiyetlerinin olabileceğini belirten Siber Bülten Yazarı Minhaç Çelik, “Örneğin; şirketimize yeni bir çalışan geldi ve henüz oryantasyon konusunda bilgi güvenliğiyle alakalı sunuma yetişmedi. Bu çalışana güvenlikçiler ‘Lütfen güçlü bir parola edinin. Lütfen parolanızı...