e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Güvenliğin en zayıf halkası: Kullanıcı


Güvenliğin en zayıf halkası: Kullanıcı

Siber saldırılara karşı tüm güvenlik önlemlerinin alınmış olmasına rağmen kullanıcıdan kaynaklı güvenlik zafiyetlerinin olabileceğini belirten Siber Bülten Yazarı Minhaç Çelik, “Örneğin; şirketimize yeni bir çalışan geldi ve henüz oryantasyon konusunda bilgi güvenliğiyle alakalı sunuma yetişmedi. Bu çalışana güvenlikçiler ‘Lütfen güçlü bir parola edinin. Lütfen parolanızı sıklıkla değiştirin’ gibi uyarılarda bulundular. Fakat bu yeni çalışan gitti belirlediği güçlü parolayı bir stickerla çalışma masasının üzerine yapıştırdı. Dolayısıyla 2 bin 3 bin kişinin bağlı olduğu bir sistem saldırganlara açık hale gelmiş oluyor. Çünkü bir kişi o sisteme girdiğinde artık siber saldırgan olarak tanımlanmıyor. Yeni çalışan olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla da yaptığı hareketler çok şüphe çekmiyor” dedi.

Buradaki önemli noktalardan bir tanesinin kullanılabilirlik ve güvenlik dengesine odaklanmak olduğunu dile getiren Çelik, “İkisinin de birlikte orta noktada buluşabilmesi için kullanıcıların siber risklerin farkında olması gerekiyor. Yaptıkları bu tür hataların önce hata olduğunun farkına varması gerekiyor. Örneğin; 100 binlerce insanın, 10 binlerce hanenin elektriklerinin kesilmesine ya da bir nükleer tesise sızılmasına kadar varan büyük sonuçlara neden olabileceğinin farkında olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

VİDEO: 361
BAŞLIK: Güvenliğin En Zayıf Halkası: Kullanıcı
KONUŞMACI: Minhaç Çelik – Siber Bülten Yazarı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara