e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Blokzincir nedir?


Blokzincir nedir?

Blokzincir ve Quantum şifrelemenin, veri ve bilginin korunması açısından göz ardı edilemeyecek iki teknoloji olduğunu söyleyen Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay, bunların kişisel verilerin korunması açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Blokzincir; kötü niyetli değişikliklere karşı kriptografik olarak korunan dağıtılmış bir veri tabanıdır. Bilgileri yetkisiz değişikliklerden korumak için kriptografi tekniklerini kullanan dijital bir araçtır. Eşler arası ve otomatik işlemlerde güven, şeffaflık, güvenilirlik, hız ve etkinlik oluşturmak için bir makine olarak yorumlanır” diyen Doğanay, sözlerine şöyle devam etti:
“İnternetin bilgi için yaptığını, blokzincirin işlemler için yapabileceği söylenir. Bunun anlamı, blokzincirin neredeyse her şeyin değiş tokuşunda artan güven ve verimlilik sağlamasıdır. En basit şekliyle paylaşılan, değişmez bir defter olarak tanımlanan blokzincir, bu süreçleri ve diğerlerini yeniden tanımlayan bir teknolojidir. Kriptografi yöntemleri kullanılarak güvenli hale getirilen ve blok adı verilen yapıların birbirlerine bağlanarak sürekli büyüdüğü bir kayıt listesidir.”

Günümüzde veri merkezlerinin tek merkeze veya birkaç merkeze bağlı olarak çalıştığını dile getiren Doğanay, “Ancak dağıtık yapıda dediğimiz, yani blokzincirin kullanıldığı yapıda, ağa bağlı olan her kullanıcının kendisi bir veri merkezi konumundadır. Tek bir merkeze bağlı olan kullanıcılar merkezi ağ olarak adlandırılmaktadır. Çok merkezli ya da merkeziyetsiz dediğimiz sistemde birkaç veri merkezi bulunur ve kullanıcılar burada korunan, işlenen ve burada akan veriye erişirler. Ancak dağıtık dediğimiz sistemde blokzincirin yapısı gereği bu ağa dahil olan her kullanıcı veriye sahiptir” şeklinde konuştu.

VİDEO: 366
BAŞLIK: Blokzincir Nedir?
KONUŞMACI: Hamza Aytaç Doğanay – Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara