e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Blokzincir ağ türleri


Blokzincir ağ türleri

Blokzincir ağ türlerinin dörde ayrıldığını dile getiren Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay, bu blokzincir ağ türlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Tamamıyla izin gerektirmeyen blokzincir ağ türlerinde ağa dahil olmak, yani bu ağdaki verileri okumak bir izne tabi değildir. Ağa dahil olabilirsiniz ve ağa dahil olduktan sonra burada işlemleri onaylama kısmında da izin gerektirmez” diyen Doğanay, Bu blokzincir ağ türüne bitcoin ağ türlerini örnek gösterdi.

Kısmen izin gerektirmeyen blokzincir ağ türlerinde de okumanın serbest olduğunu söyleyen Doğanay, “Bu ağlara dahil olup blokzincirdeki verileri okuyabilirsiniz. Ancak onay ve mutabakat kısmı için izin gerektirmektedir. Buna da örnek olarak müzik sistemleri verilebilir. Spotify gibi platformlara herkes girip müzik dinleyebilir. Fakat sadece izin verilmiş olanlar müzik parçaları yükleyebilir” dedi.

Kısmen izin gerektiren blokzincir ağ türlerinde ise, okuma için izin alındığını ve izin alındıktan sonra onay mekanizmasına dahil olmak için bir izin gerektirmediğini belirten Doğanay, “Okuma izni alındıktan sonra bu onay mutabakat izinleri de gelmiş olur. Buna da bankaların kendi şubelerinin arasındaki havale sistemi örnek verilebilir” ifadelerini kullandı.

“Bütünüyle izin gerektiren blokzincir ağ türlerinde de, okuma ve onay mutabakatı için ayrı ayrı izin almak gerekir. Hem okumak için izin gerektirir, hem de onay ve mutabakat işlemleri için de izin gerektirir. Buna da bankalar arası EFT sistemlerinde kullanılacak blokzincir ağı örnektir” diyen Doğanay, blokzincir ağ türlerinin avantajları ve dezavantajlarına da değindi.

“Blokzincir ağ türlerinin dağıtık sistemlerdeki iş yükünü paylaştıkları için işlem gücü açısından bir avantajı vardır. Veri kaybının önlenmesi adına bir avantajı vardır. Bununla beraber güvenilirlik, maliyet, erişim kolaylığı ve ölçeklendirilebilirlik konularında da avantajları mevcuttur” şeklinde konuşan Doğanay, Aynı zamanda destek, güvenlik ve merkezi sistem ihtiyacı gibi dezavantajları da olduğunu dile getirdi.

VİDEO: 367
BAŞLIK: Blokzincir Ağ Türleri
KONUŞMACI: Hamza Aytaç Doğanay – Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara