e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Açılış ve Protokol Bölümü


5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Açılış ve Protokol Bölümü

5’inci e-Safe Kişisel verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından değerlendirildi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin korunması hakkıyla birlikte kişilerin, kişisel veriler üzerinde denetim ve kontrol hakkına sahip olduğunu dile getirdi. Bu sayede kanunun getirdiği denetim mekanizmalarının bireylere kişisel verilerinin geleceğini belirleme hakkı tanıdığını ifade eden Bilir, kişisel veri güvenliğinin iki evrede ele alındığını söyledi. Veri güvenliğinin birinci evresinin; olası bir ihlalden önce yapılması gereken idari ve teknik tedbirlerin alınması ve kanuna uyum konusunda gerekli denetimlerin yapılması olduğunu söyleyen Bilir, ikinci evrenin ise olası bir ihlalden sonra yapılması gerekenler; bir veri ihlali meydana geldiği zaman bu ihlalin ilgilisine ve kuruma bildirilmesi, yine bir takım idari ve teknik tedbirlerin alınması şeklinde sıralandığını belirtti.

Prof. Dr. Faruk Bilir, ‘’Özellikle siber saldırıların hedef aldığı kişisel veriler ve bu verilerin korunmasıyla ilgili olarak genelde proaktif bir yaklaşım benimsenmesi gerekir. Bu çerçevede siber saldırıların önlenmesi yani sıra risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılması veya saldırıların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Dolayısıyla bu konuyu özetlemek gerekirse veri güvenliğini temin etmenin farkındalık, risk temelli yaklaşım, denetim, koordinasyon ve işbirliği gibi temel başlıklar altında ele alınması mümkündür. Unutmamak gerekir ki siber saldırılar temenni ederek değil tedbir alarak önlenir’’ şeklinde konuştu.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan bir diğer isim Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü Numan İleri, “İletişimde ve dijital çağda inanılmaz bir devinim ve dönüşümle karşı karşıyayız. Özellikle pandemi sürecinde hızla dijitalleşme, kullanıcı alışkanlıklarını, iş yapış tarzımızı ve eğitim kültürümüzü kökünden değiştirdi” dedi.

“Ülkemizin yüzde 70’i aslında aktif bir şekilde sosyal medya kullanıyor. 8 saatlik günlük internet verisi kullanmayla, dünya ortalamasının bir saat üzerinde sosyal medya kullanıyoruz. Dolayısıyla da iletişim ihtiyacının artması ve kişiler arası etkileşim kanallarının çoğalmasına paralel bir şekilde, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet konusundaki gelişmeler aslında dünyamızın ve ülkemizin gündemini ciddi şekilde meşgul etmekte. Tam da bu noktada esas odaklanmamız gereken şey; siber güvenlik noktasında tedbirler alabilmek” şeklinde konuşan Numan İleri, yerli ve milli çözümler üreterek siber güvenlikte dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması konusunda kritik bir noktada olduğunu belirtti.

Zirve’deki bir diğer açılış konuşmacısı e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş ise, “5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’ne katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biz 5 yıl önce buna başladığımızda sene 2017 idi. İlk dışarıda otelde yapmıştık. Sonra Kişisel Verileri Koruma Kurumunda yapmaya başladık. Biz ilk üç e-Safe’de tema belirlemeden yaptık. Çünkü o zaman kişisel verileri koruma konusunda kurum farkındalık çalışmaları yapıyordu. Bizimde o farkındalığa katkımız olsun diye elimizden geleni yaptık. Artık ülkemizde kişisel verileri koruma konusunda bir farkındalık oluşmaya başladı. Dolayısıyla artık tematik etkinliklere yönelmek gerekiyordu. İlk temalı etkinliğimizi geçen yıl yaptık. Bu yıl da ‘Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’ temasını belirledik” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 395
BAŞLIK: 5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Açılış ve Protokol Bölümü
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara