e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Prof. Dr. Faruk Bilir Tag

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) olarak üzerinde yoğun olarak çalıştıkları konulara değinen Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Biyometrik ve genetik veriler ile ilgili bir takım çalışmalarımız var. Sektörel bazda iyi uygulama örneklerini biz bazı sektörlerle çalışıyoruz. Bankacılık gibi, sigorta sektörü gibi,...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yurtdışına veri aktarımıyla ilgili bazı çalışmalar yaptığını belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Bunlardan en önemlisi taahhütnameler” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü Kanun’un 9’uncu maddesinde yurtdışına veri aktarımı aracı olan taahhütnameler ile ilgili karar yayınladı. Bu taahhütnamelerin...

2020 yılı içerisinde yaptıkları faaliyetlerden bahseden Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “2020 yılında 852 olmak üzere bugüne kadar toplam bin 489 Kurul kararı alınmıştır. Bu kararlardan en önemlisi Unutulma Hakkı’dır” dedi. Unutulma Hakkı’nın istisnai bir hak olduğunu vurgulayan Bilir, “Unutulma Hakkı; bireyin...

2010 Anayasa değişikliği ile birlikte kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının bir anayasal hak olarak kabul edildiğini dile getiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Dolayısıyla bu bir temel insan hakkıdır” dedi. Aynı Anayasa değişikliğinde bu hakkın uygulanmasıyla ilgili bir takım usul ve esasların...

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından...

5’inci e-Safe Kişisel verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından...