e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri güveliğinin evreleri nelerdir?


Veri güveliğinin evreleri nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin korunması hakkıyla birlikte kişilerin, kişisel veriler üzerinde denetim ve kontrol hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Bu sayede kanunun getirdiği denetim mekanizmalarının bireylere kişisel verilerinin geleceğini belirleme hakkı tanıdığını ifade eden Bilir, kişisel veri güvenliğinin iki evrede ele alındığını söyledi.

Veri güvenliğinin birinci evresinin; olası bir ihlalden önce yapılması gereken idari ve teknik tedbirlerin alınması ve kanuna uyum konusunda gerekli denetimlerin yapılması olduğunu söyleyen Bilir, ikinci evrenin ise olası bir ihlalden sonra yapılması gerekenler; bir veri ihlali meydana geldiği zaman bu ihlalin ilgilisine ve kuruma bildirilmesi, yine bir takım idari ve teknik tedbirlerin alınması şeklinde sıralandığını belirtti.

VİDEO: 545
BAŞLIK: Veri Güveliğinin Evreleri Nelerdir?
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara