e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber saldırılar temenni ederek değil tedbir alarak önlenir


Siber saldırılar temenni ederek değil tedbir alarak önlenir

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, ‘’Özellikle siber saldırıların hedef aldığı kişisel veriler ve bu verilerin korunmasıyla ilgili olarak genelde proaktif bir yaklaşım benimsenmesi gerekir” dedi

Bu çerçevede siber saldırıların önlenmesinin yanı sıra risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılması veya saldırıların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Bilir, sözlerine şöyle devam etti:

“Dolayısıyla bu konuyu özetlemek gerekirse veri güvenliğini temin etmenin farkındalık, risk temelli yaklaşım, denetim, koordinasyon ve işbirliği gibi temel başlıklar altında ele alınması mümkündür. Unutmamak gerekir ki siber saldırılar temenni ederek değil tedbir alarak önlenir.”

VİDEO: 547
BAŞLIK: Siber Saldırılar Temenni Ederek Değil Tedbir Alarak Önlenir
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara