e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Önemli olan dijital çağda insan kalabilmek!


Önemli olan dijital çağda insan kalabilmek!

Dijital çağın getirdiği yeniliklerden herkesin yararlandığını söyleyen Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Özellikle son dönemde yapay zekâ ve Metaverse alanında yaşanan gelişmeler dikkate değerdir. Günümüzde en temel ihtiyaçların karşılanmasından en önemli işlerin gerçekleştirilmesine kadar geniş bir yelpazede bu tür teknolojilerin kullanıldığı görülmektedir” dedi.

Metaverse ile günlük hayatta gerçekleştirilemeyen pek çok faaliyetin sanal olarak yapıldığını belirten Bilir, “Bu durum pek çok alanda yeni hukuki düzenlemeler getirilmesini veya mevcut olanların Metaverse açısından uygulama alanının net bir şekilde belirlenmesini gündeme getirecektir. Metaverse, çok büyük miktarda verinin meydana getirilmesini ve aktarılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda Metaverse’de kişisel verilerin korunması, bu verilerin hangi şartlarda işlenebileceği, aktarılabileceği, bir ihlal halinde neler yapılabileceği gibi konularında önemle durulmalıdır’’ şeklinde konuştu.

Teknoloji ve kişisel verilerin korunması dengesini gözeten sistemlerin tasarlanmasının, insanlığın geleceği açısından önemli olduğunu dile getiren Bilir, ‘’Bu çerçevede algoritmalar karar verme konusunda elbette kişiye yardımcı olabilir ancak son kararı kişinin kendisi verebilmelidir. Algoritmalara dayanılarak elde edilen sonuçların kişiye net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Kişisel verilerin işlenmesi noktasında şeffaflık ve hesapverilebilirlik çok önemli” ifadelerini kullandı.

Bilir, ‘’Dünya dijital teknolojilerin etkisiyle yeni bir döneme doğru ilerlemektedir. Burada bizlere düşen görev; dijital çağda insan kalabilmektir’’ şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

VİDEO: 551
BAŞLIK: Önemli Olan Dijital Çağda İnsan Kalabilmek!
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara