e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilerin korunması temel insan hakkıdır


Kişisel verilerin korunması temel insan hakkıdır

2010 Anayasa değişikliği ile birlikte kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının bir anayasal hak olarak kabul edildiğini dile getiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Dolayısıyla bu bir temel insan hakkıdır” dedi.

Aynı Anayasa değişikliğinde bu hakkın uygulanmasıyla ilgili bir takım usul ve esasların kanunla düzenleneceğinin ön görüldüğünü belirten Prof. Dr. Faruk Bilir, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren bu kanunun aslında iki temel amacı olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlardan birincisi; temel hak ve özgürlükleri korumak. Kişisel verilerin işlenmesi sürecinde temel hak ve özgürlükleri korumak. İkincisi ise; kişisel veri işlenme sürecini regüle etmek, düzenlemek olarak nitelendirebiliriz.”

Aslında bütün bu düzenlemeler ve düzenlemeler çerçevesinde kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Türkiye’de kişisel verilere verilen önemin bir göstergesi olduğunu ifade eden Bilir, “12 Ocak 2017 tarihinde Kurul üyeleri Yargıtay’da yemin etti. 12 Ocak 2017 tarihini de bu anlamda çalışmalara başlama için bir milat olarak kabul ediyoruz. Tabi bu süreçte bir takım düzenlemeler yapıldı. Bir takım kararlar alındı. Her şeyden önce bu konuyla ilgili Anayasa’nın emrettiği şekilde bir kanuni düzenleme yapıldı. Yaklaşık 33 maddeden oluşan çerçeve niteliğinde bir kanun. Bu kanunun yorumlanmasında aslında çerçeve nitelikte olmasından dolayı her kelimesi üzerinde dikkatli durulmalı ve dikkatli incelenmelidir” şeklinde konuştu.

VİDEO: 417
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Korunması Temel İnsan Hakkıdır
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara