e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Bize Gerekenler; Girişimcilik, İyi Fikir, Yaratıcılık…


Bize Gerekenler; Girişimcilik, İyi Fikir, Yaratıcılık…

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi temsilcisi Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu, “Kişisel Veri Ekonomisi, İnovasyon ve Yerli Sanayii” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

“Dünya konjonktüründeki değişim ve veri ile ulusal bir rekabet stratejisi nasıl yaratabiliriz?” sorusuna cevap vereceğini belirten Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Dünyaya baktığımızda neden biz inovasyonu teknolojiyi regüle ediyoruz? Bütün bu korumalar, hukuki yaptırımlar, kanunlaşma süreçlerinin nedenleri nedir? Bunların iki nedeni var: Birincisi, yenilikçi teknolojilerin yarattığı ekonomiyi sürdürülebilir bir hale getirmek için pazar ortamını yaratma; ikincisi ise, geleceğe yönelik olarak yenilikçiliği devam ettirecek kanunlarla verinin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Küreselleşme ile gelen liberal dünyada yaşamaya başladık ama liberalleşmenin sonuçlarını hiç net olarak göremiyoruz. Daha korumacı, daha kapalı, hatta izole edilecek ekonomik yaptırımların konuşulduğu, dünya liderlerinin daha çok ulusal kavramlarla ortaya çıktığı bir dünyadayız.

Amerika’nın kendi hedefi: Veri temelli ekonomide veriyi nasıl kullanacağım? Veriyi nasıl regüle edeceğim ve veriden beslenen ekonomik büyümeyi nasıl sürdürebileceğim? Bizim de buna ihtiyacımız var. Ulusal rekabet gücü ve kanunların etkin oluşu bizim de etkin olmamızı sağlayabilir.

Bulut bilişimde bunu biz kaçırdık. Hukuki alt yapımız yoktu ama bugün var. Bugün bütün bu şansları kullanarak Türkiye’nin yapması gereken veri temelli ekonomide ulusal rekabet gücünü nasıl elde edebileceğine dair bir çalışma ile strateji elde etmek. Bugün inovasyonda gelişmekte olan bütün iş modelleri veri tabanlı. Bu gelişmekte olan ekonomilerin inovasyonda güçlü ülkeleri yakalamaları için bir fırsat yaratır. O da şudur: Girişimcilik, iyi fikir, yaratıcılık…

Biz kanunları bu fikirleri korumak, bu ekonomiyi yaratmak hem veri sahibini hem de veri işleyeni dinamik bir ortam içinde beraber hareket edecekleri bir ortam oluşturabilmek için uyguluyoruz.

Ülke stratejisi olarak Türkiye’nin kişisel veriler üzerinde yarattığı bu motivasyonu iş ortamına da inovasyona da aktarmak gerekiyor. Dünya’ya baktığımızda bunun 3 tane yöntem var: 1.Aktif, çok paylaşımcı açık inovasyon ortamları yaratmak. 2.Bu fikirlere finansman sağlamak. 3.Bireysel olarak kişilerin akıllarında olan fikirleri ve yenilikçi düşünceleri girişime dönüştürebilecek iş planı yapma becerisi ve bunları iş planı ile beraber sürdürülebilir iş modelleri ve teknoloji ile birleştirebilecek olan hatlar oluşturmak.”

VİDEO: 070
BAŞLIK: Bize Gerekenler; Girişimcilik, İyi Fikir, Yaratıcılık…
KONUŞMACI: Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu – Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul