e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

MİLDEKS ile Yerli ve Milliliği Matematiksel Olarak Ölçüyoruz


MİLDEKS ile Yerli ve Milliliği Matematiksel Olarak Ölçüyoruz

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, YİDER (Yerli İşletmeler Derneği) Başkanı Erdem Eriş, “Türkiye’de Yerliliği Ölçmek” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yerli ve mili kalkınmasına YİDER derneği olarak verdikleri katkılardan bahseden Erdem Eriş konuşmasın şu şekilde sürdürdü: “2017 yılında kendi sektörlerinde etkin rollerde bulunan, Türkiye’nin global dünya ekonomisinde daha da büyük bir güç olmasına ve sürdürülebilir büyüme sergileyebilmesine tüm güçleri ile katkı sunmayı hedef edinen bir dernek, YİDER.

Türkiye’de ‘yerli ve milli kavramını’ somut kriterlerle hesaplayarak, ‘yerli ve milli kalkınmaya’ destek olan tüm paydaşları bir araya getiren bir platform olmayı amaçlıyoruz.

Dernek hedeflerimiz ise şöyle: Yerli ve mili kalkınmaya destek olmak isteyen kişi ve kurumları bir çatı altında toplamak; yerli ve milli kavramını hesaplanabilir bir endeks vasıtası ile somut bir şekilde tanımlama; Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmaların ‘Yerli ve Milli Endeksi’ni çıkarmak; yerli ve millilik endeksi yüksek firmalara sağlanacak avantajları teşvik etmek, bu konuda yönlendirici olmak; kamu, endüstri ve üniversiteler arasında köprü olmak.”

Erdem Eriş, dernek olarak yerli ve milliliği matematiksel olarak hesaplamaya yarayan MİLDEKS adlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, bu sistemin nasıl çalıştığını açıklayarak konuşmasına son verdi.

VİDEO: 066
BAŞLIK: MİLDEKS ile Yerli ve Milliliği Matematiksel Olarak Ölçüyoruz
KONUŞMACI: Erdem Eriş – YİDER (Yerli İşletmeler Derneği) Başkanı
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul