e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Verilerin Gizliliği, Bütünlüğü ve Kesintisizlik İlkeleri


Verilerin Gizliliği, Bütünlüğü ve Kesintisizlik İlkeleri

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, Boğaziçi Üniversitesi BÜSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, “KVKK için Yeterli Güvenlik Önlemleri” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi BÜSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, şunları söyledi: “Kişisel verileri koruma yollarından, en iyi yollarından birisi güvenlik süreçlerini en iyi şekilde yönetmek. Risk analizi yaptığımız da verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kesintisizliğini sağlıyoruz.

Güven dediğimiz zaman, güven evrensel. Biz hangi arkadaşına güveniyorsunuz dediğimiz zaman bu 3 madde ölçüt oluyor. Zor zamanımızda yanımızda mı, kesintisizlik ilkesi. Bir sır verdiğiniz zaman tutuyor mu, güvenirlik ilkesi. Sözünde duran birisi mi, bütünlük ilkesi. Aynı şekilde bir sistemde de risk analizi yaptığımız zaman bu 3 prensip üzerinden yapıyoruz.”

VİDEO: 064
BAŞLIK: Verilerin Gizliliği, Bütünlüğü ve Kesintisizlik İlkeleri
KONUŞMACI: Doç. Dr. Bilgin Metin – Boğaziçi Üniversitesi BÜSİBER Yöneticisi
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul