e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Veriler Konusunda Güncel Sorun ve Tespitler


Kişisel Veriler Konusunda Güncel Sorun ve Tespitler

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, Av. Selin Özbek “Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Kişisel Verilerin Korunması Platformu adına zirveye katılan Av. Selin Özbek, platformun çalışmalarından bahsetti. Özbek, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Platformun amacı hukukçuların ve bilgi teknolojisi uzmanlarının akademisyenlerle beraber, hukuku tartışması üretmesi ve en iyi uygulamaları ortaya koymalarını sağlamaktır.

Platform; aydınlatmanın gerçekliliği sorunu, eksik ya da hatalı aydınlatmanın sorunları; farklı veri sahipleri açısından aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı ve şekli; farklı kişi gruplarına ait veriler açısından veri kategorilerinin değerlendirilmesi; kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında ortaya çıkan sorunlar; silme, yok etme, anonimleştirmenin teknik boyutu, veri sorumlusuna başvuru tebliğine ilişkin kurul düzenlemeleri ve sorunlara dair tartışma başlıkları üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Platform olarak güncel sorun ve tespitleri 4 başlıkta topladık:
• Aydınlatma Yükümlülüğü
• Açık Rıza
• Diğer İşletme Şartları
• Yurtdışına Aktarım”

VİDEO: 067
BAŞLIK: Kişisel Veriler Konusunda Güncel Sorun ve Tespitler
KONUŞMACI: Av. Selin Özbek – Kişisel Verilerin Korunması Platformu
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul