e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Atalay Keleştemur Tag

Ankara’da 15 Mart 2018 tarihinde 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde kamuda siber güvenliğin nasıl sağlanacağı konuşuldu. Kamuda güvenli web uygulamalarından güvenli parola kullanımlarına uzanan pek çok husus uzmanlarınca masaya yatırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde Ankara’da gerçekleştirilen 2. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Bilgi Güvenliği Uzmanı Atalay Keleştemur, “Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü ve Önemi” üzerine konuşmasını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) himayesinde 30 Mart gününde “Make It Safer” sloganıyla düzenlenen 1. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Siber İstihbarat Analisti Atalay Keleştemur, “Kamu Yönetiminde Bilgi Güvenliği ve Kompartımantasyon İlkesi” başlığı ile konuşmasını gerçekleştirdi.