e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Denizciliği tehdit eden unsur: Bilgi güvenliği


Denizciliği tehdit eden unsur: Bilgi güvenliği

Denizciliği tehdit eden unsurlardan birisinin de bilgi güvenliği olduğunu belirten Beyaz Şapkalı Hacker Atalay Keleştemur, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin bu noktada çok önemli olduğunu söyledi.

ISO 27001’de toplamda 7 tane madde olduğunu aktaran Keleştemur, “Bunlar; kapsamın belirlenmesi, politikaların oluşturulması, planlamanın yapılması, destek oluşturulması, operasyonun uygulanması, performans değerlendirmesi, sürecin geliştirilmesi. Bu 7 tane maddenin hem gemi personeli hem de kara departmanındaki çalışanlar için uygulanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Siber güvenlikte yapılan en büyük hatalardan birisinin ‘bana bir şey olmaz’ yaklaşımı olduğunu dile getiren Keleştemur, diğer hataları şu şekilde sıraladı:

“Siber uzayın sınırları ve saldırıların tesiriyle ilgili bilince sahip olunmaması, kurum içindeki BT departmanlarının siber güvenlik konusunda yüzde 100 bilgi ve beceriye sahip olduğu düşüncesi.”
Oluşabilecek saldırılara karşı önerilerde de bulunan Keleştemur, “Bilgi güvenliği farkındalığı eğitimlerinin alınması çok önemli. ISO 27001 gibi bir Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarının uygulanması, güvenlik uygulama ve donanımlarının tesisi, ICT sistemlere zafiyet analizi ve sızma testlerinin yapılması, siber güvenlik firmalarından profesyonel hizmetin alınması gerekiyor” dedi.

VİDEO: 488
BAŞLIK: Denizciliği Tehdit Eden Unsur: Bilgi Güvenliği
KONUŞMACI: Atalay Keleştemur – Beyaz Şapkalı Hacker
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara