e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Atalay Keleştemur: e-Safe Teknik ve Pratik Bilgilerin Aktarıldığı Bir Zirve Oldu


Atalay Keleştemur: e-Safe Teknik ve Pratik Bilgilerin Aktarıldığı Bir Zirve Oldu

Ankara’da 15 Mart 2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde gerçekleştirilen 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Bilgi Güvenliği Uzmanı Atalay Keleştemur etkinlikle ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştı.

Atalay Keleştemur zirveyi şu şekilde değerlendirdi: “2.e-Safe zirvesinde bu yıl biraz daha pratik bilgilerin, mutfaktaki bilgilerin aktarıldığı bir etkinlik oldu. Daha çok workshop var. Sadece teorik bilgiler değil, aynı zamanda bizlerin siber güvenliğine ilişkin çalışmaları yaparken kullandığımız metodolojiler, sistemler, uygulamalar… Bunların biraz daha aktarılabildiği bir zirve oldu. e-Safe Zirvesi, katılımcıların hem pratik hem de teorik bilgileri alması açısından önemli bir etkinlik.”

Siber güvenliğin kamu üzerindeki rolünden bahseden Keleştemur, şunları söyledi: “Birçok bilgi internette çok ortada, bunların şifrelenmiş olarak saklanması, güvenli hale getirebilirdi. Bir takım koruyucu güvenlik önemleri alınması için siber uzayın daha etkin şekilde kullanılması, özellikle istihbarat ve istihbarata karşı koyma konuların da büyük imkânlar sağlayacaktır. “

VİDEO: 046
BAŞLIK: Atalay Keleştemur: e-Safe Teknik ve Pratik Bilgilerin Aktarıldığı Bir Zirve Oldu
RÖPORTAJ: Atalay Keleştemur – Bilgi Güvenliği Uzmanı
ETKİNLİK: 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 15 Mart 2018, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara