e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Atalay Keleştemur: Siber Saldırı ile Gemiler Karaya Oturtulabilir


Atalay Keleştemur: Siber Saldırı ile Gemiler Karaya Oturtulabilir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 24 Eylül 2020’de Ankara’da gerçekleştirilen 4.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, Beyaz Şapkalı Hacker Atalay Keleştemur ’un organizasyon hakkındaki düşüncelerini dinledik.

Keleştemur etkinlik hakkında şunları söyledi: “Ben birincisinden beri bütün zirvelere katıldım. Açıkçası özlemiştik biz de bu koronavirüsün tüm etkinlikleri olumsuz etkilediği dönemde hibrit bir etkinliğin düzenlenmesi çok güzel oldu.”

Keleştemur, siber saldırıların deniz ticaretine olası olumsuz etkilerini ise şöyle özetledi: “Doksanlı yıllarda üretilmiş, eski teknolojiyle geliştirilmiş bir gemide, iletişim kanalları siber saldırılara açık. Onları üretenler, örneğin mesela bu Inmarsat cihazlarını, haberleşme cihazlarını üretenler, güvenliğe endekslenmeden, sadece iletişimi sağlamaya yönelik geliştirme yaptığı için özellikle iletişim kanallarında siber saldırılar çok etkin olarak yapılıyor. Bunun neticesinde de istersek eğer, gemi trafiğini olumsuz etkileyebileceğimiz gibi, örneğin karaya oturtma, korsan bölgesine yönlendirme ya da geminin yük hesabını tamamen değiştirip, stabilitesini bozup alabora etme gibi fiziksel kırılmalara sebep verebilecek saldırılar düzenlenebiliyor.”

VİDEO: 158
BAŞLIK: Atalay Keleştemur: Siber Saldırı ile Gemiler Karaya Oturtulabilir
RÖPORTAJ: Atalay Keleştemur – Beyaz Şapkalı Hacker
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: BTK Ankara