e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi Röportajları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında, 12 Kasım 2020’de hibrit olarak gerçekleştirilen 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Accert Kurucu Ortağı Prof. Dr. Turhan Menteş ile etkinlik gündemini değerlendirdik. Prof. Dr. Menteş, etkinlik hakkında şunları söyledi: “Alışılmışın dışında bir etkinlik, sunucular var,...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında, 12 Kasım 2020’de hibrit olarak gerçekleştirilen 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve MOBİLSİAD Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin ile etkinlik gündemini değerlendirdik. Dünya coğrafyasındaki dijital dönüşüm ve kişisel verilerin korunması konusundaki...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 14 Mart 2019'da Ankara’da gerçekleştirilen 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, eski NATO Siber Güvenlik Direktörü Süleyman Anıl ile bu alandaki farklı yaklaşımları konuştuk. Süleyman Anıl, siber güvenlik alanındaki proaktif yaklaşımlar ile ilgili şunları söyledi: "Bu tip saldırılarda sadece siber savunma...