e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Uğur Çağal: Kuantum Bilgisayarlar ile Birlikte Siber Güvenlikte Yeni Bir Çağ Başlayacak


Uğur Çağal: Kuantum Bilgisayarlar ile Birlikte Siber Güvenlikte Yeni Bir Çağ Başlayacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 14 Mart 2019’da Ankara’da gerçekleştirilen 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, NETAŞ Siber Güvenlik ARGE Teknolojileri Direktörü Uğur Çağal ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Uğur Çağal, e-Safe zirvelerine ilk kez katıldıklarını ifade ederek, etkinlikler hakkında şunları söyledi: “Organizasyon, farkındalık oluşturmak adına çok önemli. Burada aynı zamanda, çok farklı alanlardaki kişilerin birbirleri ile görüşmeleri, böyle bir etkileşim sağlanması ve aynı zamanda bu tür problemleri ve teknolojik gelişmeleri farklı kişilerin farklı bakış açılarından dinlemek gerçekten çok iyi. Bu tür organizasyonları her zaman desteliyoruz.”

Çağal, siber güvenlik alanındaki yapay zekâ uygulamalarını şu şekilde yorumladı: “Yapay zekâ, her şeyi çözer diyemeyiz. Yapay zekanın kendisi de şu anda gelişmekte. Yapay zekâ için gerekli olan büyük veri ortamı ve işlem hızı şu anki bilgisayarlar ile yapılabiliyor. Yapay zekâ ile yapılan çalışmalarda, özellikle siber tehditlerin tespiti, bu tespitlere ilişkin aksiyonların alınması ve aksiyonun kullanıcıya ve sistemi yönetenlere yönlendirilmesi hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Tehdit ön görme sistemlerinde de verilerin analizi ile tehditler oluşmadan tehditleri ön görme üzerine yapay zekâ kullanılıyor.

Veriler yapay zekâ ile inceleniyor. Yapay zekâ bir anomali bulduğu taktirde, bu anomaliyi bir alarm lie size haber veriyor ve eğer ona göre programladıysanız ve çalıştırdıysanız, yapay zekâ aynı zamanda gerekli aksiyonları da size verebiliyor. Kompleksleşen, giderek servislerin birbiri içine girdiği ve verilerin çoğaldığı bir ortamda size yardımcı oluyor.

Orada yapay zekada birtakım kararlarda yanlışlıklar, eksiklikler ve yanlış çıkan birtakım sonuçlar olabilir. Çünkü yapay zekâ aslında, sizin o problemi çözmek için büyük veride uygulamış olduğunuz algoritmaları ve gerekli metotları gerçekten ne kadar işlediğinize de bağlı. O yüzden temkinli olmakta da fayda var.”

Çağal, bu alanda kuantum bilgisayarların kullanımı konusundan da bahsetti: “Yapay zekâ için büyük veri gerekiyor. Tabii birçok metotlar var, hangi metodun uygulanacağına ilişkin, hangi problemi ele aldıysanız orada birtakım çalışmalar var. Fakat bunların en temelinde yatan şey işlem hızı. Bu çalışmayı yaptığınız bilgisayarın hızı çok önemli. Şu anda süper bilgisayarlar geliştirilmekte. Süper bilgisayarlar var. Ama süper bilgisayarların haricinde, moleküler parçacık, atom ve atom altı parçacıkların özelliklerini, bunların birbiri ile olan davranışlarını ve X-Işını ve Gama Işınlarına karşı tepkisini inceleyen bir veri bilimi olan kuantum mekanikleri üzerine çalışmalar yapıldı. IBM’in ve aynı zamanda D-Wave firmasının bu konuda kuantum bilgisayarları mevcut. Hatta bu bilgisayarları, açık platform olarak sizin kullanımınıza sunuyorlar. Ve siz burada çözemediğiniz çok kompleks karmaşık problemleri kuantum algoritmalarını programlayarak bu platformda çözme imkanına sahipsiniz. Kuantum bilgisayarlarının gelmesi hem işlem hızınızı arttıracak hem de yapay zekayı da sisteme dahil etmiş olacaksınız. Bütün teknolojilerde çok büyük bir değişim olacak ve bir çığır açacak. Ancak şu anki kuantum bilgisayarları henüz daha kuantum mekaniğinin ulaşılması beklenen hızda değil. 2025-2027 yıllarında, daha da fazla bir şekilde işlemcilerin artacağını düşünüyorlar.”

VİDEO: 118
BAŞLIK: Uğur Çağal: Kuantum Bilgisayarlar ile Birlikte Siber Güvenlikte Yeni Bir Çağ Başlayacak
RÖPORTAJ: Uğur Çağal – NETAŞ Siber Güvenlik ARGE Teknolojileri Direktörü
ETKİNLİK: 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 14 Mart 2019, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara