e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Mustafa Dayıoğlu: Yerli Geliştireceğimiz Siber Güvenlik Ürünlerinde, Hedef İhracat Pazarları Olmalı


Mustafa Dayıoğlu: Yerli Geliştireceğimiz Siber Güvenlik Ürünlerinde, Hedef İhracat Pazarları Olmalı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 14 Mart 2019’da Ankara’da gerçekleştirilen 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü Mustafa Dayıoğlu ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Mustafa Dayıoğlu, e-Safe etkinlikleri hakkında şunları söyledi: “Çok güzel bir etkinlik, hem katılanlar açısından hem de konuşmacılar açısından. Ciddi anlamda fayda sağladığını söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda da yine aynı coşku ile devam etmesini temenni ediyorum.

Dayıoğlu, siber güvenlik ürünleri yerli olarak da geliştirilse nihai hedefin ihracat pazarları olması gerektiğini vurguladı: “Öncelikle siber güvenlik operasyonel bir alan, yerlileşmenin en önemli noktalarından bir tanesi, siber güvenlikte bizim yetkin insan gücünü yetiştirmemiz gerekiyor. Birincisi siber güvenlik operasyonları ile uğraşan bir kitleye ihtiyacımız var. Aynı zamanda yerli ürünlerin geliştirilmesi için, geliştirme tarafında yetkinliği olan insanlara ihtiyacımız var. Yani birinci kısmı insan kaynağı. İkinci kısmı bizim var olan yabancı ürünlere karşı alternatif olabilecek ve olgunluğu yüksek ürünlere ihtiyacımız var. Bu konu için de ciddi anlamda kurumların ihtiyaçlarının analiz edilmesi, analiz edilen ihtiyaçlara göre yerli ürünlerimizin olgunluk seviyesinin nasıl arttırılacağı ile ilgili tamamlayıcı Ar-Ge çalışmalarına ihtiyacımız var.

Türk insanı girişimci, fakat siber güvenlik pahalı bir alan, bu alanda bir teknoloji geliştireceğiniz zaman, bunu, sadece Türkiye sınırları için değil de daha büyük bir ekonomi için ölçeklendirmek gerekiyor. Konuya sadece Türkiye’nin güvenliği olarak bakmaktan ziyade, ‘Başka ülkelere de biz bunu nasıl satarız?’ı ciddi anlamda oturup çalışmamız gerekiyor. Çinliler 1 milyar dolarlık bir ürün yapıyorlar, sahada çalışan yaklaşık 1 milyar da istemcisi var. Kişi başına maliyeti 1 dolar oluyor. biz bir yazılım yapıyoruz ama bunu 1 milyon kişiye sattığımız zaman, kişi başına maliyetini 1 dolarda tutmak istersek, toplam Ar-Ge bütçemiz de 1 milyon dolar oluyor. İşte o yüzden bizim mümkün olduğu kadar ölçeklendirmeyi yapmamız gerekiyor bu konuda.”

VİDEO: 114
BAŞLIK: Mustafa Dayıoğlu: Yerli Geliştireceğimiz Siber Güvenlik Ürünlerinde, Hedef İhracat Pazarları Olmalı
RÖPORTAJ: Mustafa Dayıoğlu – TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü
ETKİNLİK: 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 14 Mart 2019, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara