e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

7.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Konuşmacıları

Prof. Dr. Faruk BİLİR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı

Tahsin Kaplan

Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı

Musa SAVAŞ

e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

Ezgi Ergüneş Duran

KVKK Başkanlık Müşaviri

Mert Akçasoy

KVKK Uzmanı

Ezgi Turgut Bilgiç

KVKK Uzman Yardımcısı

Dr. Atilla AYDIN

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Birim Müdürü

Av. Başak DEPREM

Türksat Hukuk Müşavirliği

Pınar Çağlayan Aksoy

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Göksun Işıl BATMAZ

Türk Telekom Grubu KVKK Yönetişim Müdürlüğü Yöneticisi

Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy

Bilkent Üni. Hukuk Fak. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Dekan Yardımcısı

Ömer Faruk Kusutoğlu

Bilişim Sistemleri Uzmanı

Dr. Fatih Sinan Esen

TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı

Hamza Aytaç DOĞANAY

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Adli Bilişim ve Suç Uzmanı

Ersin CAN

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı