e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel veriler web arayüzleri vasıtasıyla toplanıyor


Kişisel veriler web arayüzleri vasıtasıyla toplanıyor

Sosyal medya araçlarının kişilerin hakkında topladığı verilerden bahseden Avukat Halil Murat Berberer, Biz istesek de istemesek de farkında olsak da olmasak da bir şekilde bizi tanımlayan veriler, özellikle web’in arka planında cereyan eden uygulamalar ve web arayüzleri vasıtasıyla toplanmakta” dedi.

Bunların bir takım riskler içerdiğini belirten Berberer, “Herhangi bir bireyin egzersiz düzeni, kimlerle buluştuğu, neler yaptığı, alışkanlıkları tespit edilebilir. Bu alışkanlıklar siyasi veya ekonomik casusluğa varana kadar pek çok alanda kullanılabilir. Bizler yönlendirilebiliriz. Birey yönlendirilebilirse toplumlarda yönlendirilebilir” şeklinde konuştu.

Bu noktada kişisel veri barındıran kuruluşların mahremiyeti koruma adına çalışmalar yapmaya teşvik edilmesinin önemine vurgu yapan Berberer, “Yine toplumsal bazda güvenlik ve özgürlük dengesini sağlayacak yaklaşımın yaygınlaştırılması önemli. Güvenlik tedbirlerinin uygulanıp, uygulanmadığının denetlenmesi, zafiyet alanlarının tespiti önemli. Kişisel verilerin korunması olgusu milli güvenlik bakımından stratejik ve kritik önemdedir. Kişisel verilerin korunması bütünsel ve sistematik bir yaklaşım gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 517
BAŞLIK: Kişisel Veriler Web Arayüzleri Vasıtasıyla Toplanıyor
KONUŞMACI: Halil Murat Berberer – Avukat
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara