e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Kabahatlerde Verilebilecek Hapis, İdari Para ve Disiplin Cezaları


Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Kabahatlerde Verilebilecek Hapis, İdari Para ve Disiplin Cezaları

2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 24 Nisan 2019 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) gerçekleştirildi. Etkinliğe, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Kabahatlerde Verilebilecek Hapis, İdari Para ve Disiplin Cezaları konulu bir konuşma yapan Avukat Özgür Eralp şunları söyledi: “Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyen diye birinci başlık içerisinde, 5.000 liradan 100.000 liraya kadar cezalar var. Aydınlatma yükümlülüğü ilk başlarda tam olarak anlaşılamıyordu ama bence kurumun en son yayınlamış olduğu rehberdeki görseller ile biraz daha anlaşılabilir hale geldi. Sadece açık rıza ile aydınlatma yükümlülüğü arasında farkın, kurum açısından veya avukatlar açısından değil de bu işleri uygulamak zorunda olan kişiler açısından çok net ayrıştırılamadığını görüyoruz. Örneğin ‘Açık Rıza ile Aydınlatma aynı metin içerisinde yer almayacak’, ‘İkisi de yer alacak’, ‘Sözleşme olursa Açık Rıza’ya gerek yok’, ‘Ben İnsan Kaynakları’yım ama sözleşmede zaten yükümlülüğüm var’ gibi noktalarda net olmayan yerler var gibi düşünüyorum. Aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili rehber görselleri ile bayağı yeterli, açık rıza ile ilgili rehber de bana göre özellikle belki bir form olabilir. Hepimiz Google Form’lar kullanıyoruz. Biraz daha somutlaşabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü hemen hemen oturdu. Ben uyum sürecini tamamlamış çoğu firma tarafında görüyorum, İnternet’ten de bakıyorum, aydınlatma yükümlülüğü bence sınavın kolay sorularından birisi olabilir. Fakat veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerle ilgili aynı şeyi söyleyemiyorum, 15.000 liradan 1.000.000 liraya kadar diyor, çünkü veri güvenliği geniş bir kavram. Kurumun da hem İnternet sitesinde hem de kayıt ekranlarında gördüğümüz üzere, örneğin sızma testi var. Şimdi sızma testi ne? Piyasaya çıktığınız zaman, 1.000 dolara sızma testi teklifi de alabilirsiniz, 20.000 dolara sızma testi yaptıramayabilirsiniz de. Sızma testi nerede başlar nerede biter? TÜBİTAK tarafından akredite olanlar da var ama örneğin Elazığ’da bir fabrika, 100 tane işçisi var. Çok da öyle bilgisayarlarla bir işi yok. İmalat yapıyor. Sızma testi yaptıracak mı? İnternet’ten mi yaptıracak yoksa böyle gerçekten hacker’lar gelerek kapsamlı bir test mi yapacaklar? Beli buralar biraz daha bunların alt başlıkları olabilir.”

VİDEO: 132
BAŞLIK: Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Kabahatlerde Verilebilecek Hapis, İdari Para ve Disiplin Cezaları
KONUŞMACI: Özgür Eralp – Avukat
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara