e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verileri İşleme Konusunda Kanuni İlkeler


Kişisel Verileri İşleme Konusunda Kanuni İlkeler

2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 24 Nisan 2019 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) gerçekleştirildi. Etkinliğe, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlikte bir açılış konuşması yapan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, 7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili şunları söyledi: “Her toplantımızda şunu ifade ediyoruz, bu kanunla yaşamaya alışmak lazım. Çünkü bu kanunun iki temel amacı vardır. Birincisi Türkiye’de kişisel veri işlemeyi disipline altına almak, ikincisi de kişisel verilerin işlenmesi sırasında temel hak ve özgürlükleri korumak. Bu kanun, insan odaklı, kişi odaklı ve mahremiyet odaklı bir kanundur. Bu kanuna uyum aslında insanımıza da verdiğimiz zaman aslında kısaca ben beş noktada uyumun yapılması gerektiğini anlıyorum. Kısaca şu şekilde ifade edebiliriz. Öncelikle bu kanundaki genel ya da temel ilkeleri özümsemek gerekiyor. Bu ülkeler adeta kanunun bir özeti niteliğinde. Nedir bu ilkeler?

Veri işleme hukuka ve dürüstlüğe uygun olmalıdır.

Veri işleme doğru ve güncel olmalıdır. Çünkü doğru olmayan yanlış bir veri ya da güncel olmayan bir veri kişinin mağduriyetine sebep olabilir.

Diğer bir ilke, veri işlemenin bir amacı olmalı, bu amaç meşru olmalı ve amaçla bağlantılı ve sınırlı olmalı. Gereğinden fazla veri işlememek gerekiyor.

Önemli bir ilke de şudur. İşlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıktan sonra bu verilerin silinmesi veya yok edilmesi gerekir.

Başlı başına bir ilke ölçülülüktür. Ölçülü veri işleme.

Kanuna uyumlulukta gözetilmesi gereken diğer bir husus, kanunda veri işleme şartları vardır. Bu hem genel nitelikteki veriler hem de özel nitelikteki veriler için geçerlidir.

Kanunun 5’inci ve 6’ncı maddesinde, bu şartlar tek tek sayılmıştı. Eğer herhangi bir veriyi işlemede bu şartlardan birine dayanamıyor isek yapılan işlem hukuka uygun değildir. Mutlaka bir gerekçemizin olması gerekir. Üçüncü olarak kanun genel olarak aydınlatma yükümlülüğü diyor. Bilgilendirme yapmamız gerekiyor. İlgili kişiye veya verisi işlenen gerçek kişiye bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Veri işleyenin veya veri sorumlusunun kim olduğu herhangi bir durumda nasıl kendisine ulaşılabileceği, veri işlemenin amacı, hukuki sebebi ve yöntemi bu verinin yurt içine veya yurt dışına aktarılıp aktarılmayacağını ve kişinin sahip olduğu hakların, kendisine bildirilmesi gerekmekte.”

VİDEO: 123
BAŞLIK: Kişisel Verileri İşleme Konusunda Kanuni İlkeler
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – KVKK Başkanı
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara