e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Analitiğinin Rolü


Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Analitiğinin Rolü

3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 12 Kasım 2020’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) hibrit etkinlik formatında gerçekleştirildi. Etkinliğin fiziksel bölümüne, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, sponsorlar ve konuşmacılar katıldı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. Zirve bu yıl, COVID-19 salgını nedeniyle hem fiziksel olarak hem de çevrim içi şekilde hibrit etkinlik formatında gerçekleştirildi. KVKK binasında gerçekleştirilen etkinliğin fiziksel bölümüne; protokol, konuşmacılar, sponsorlar ve basın mensupları kabul edildi. İzleyiciler ise etkinliği, e-Safe’in resmi YouTube kanalı üzerinden ve Türksat Kablo-Net üzerinden canlı olarak takip ettiler.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Accert Kurucu Ortağı Prof. Dr. Turhan Menteş, Veri Analitiği ve Kişisel Verilerin Korunması konulu bir sunum yaptı. Prof. Dr. Menteş, sunumuna, veri biliminin tanımını yaparak başladı: “Kişisel veri dediğimiz zaman verileri inceleyen bir bilim dalımız var. Bu bilim dalı veri bilimi olarak geçiyor. Aslında eski adı istatistik idi. İstatistiği, veri analitiği ve büyük veri kavramları içerisinde biz veri bilimi olarak telaffuz etmeye başladık ama özü istatistiktir. Veri bilimi, veri ile ilgili her türlü konuyu inceleyen bir bilim dalıdır. Bir de veri analitiği çıktı bunun üzerine. Veri analitiği de ham verileri analiz ederek sonuç çıkartma bilimidir.”

VİDEO: 229
BAŞLIK: Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Analitiğinin Rolü
KONUŞMACI: Prof. Dr. Turhan Menteş – Accert Kurucu Ortağı
ETKİNLİK: 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara