e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin başvuru hakkı


Kişisel verilerin korunmasına ilişkin başvuru hakkı

Kişisel verilerin korunması hakkının tesis edilmesi bakımından çeşitli başvuru mekanizmalarının hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan önce, hem de Kanun ile birlikte özel bir idari başvuru yolu geldiğini belirten KVKK Başkanlık Müşaviri Tuğba Yiğit, “Suçlar açısından Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanırken kanunumuzla birlikte öncelikli olarak veri sorumlularına başvuru, ardından veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde Kurul’a şikayette bulunma hakkı ilgili kişilere yönelik düzenlenmiştir” dedi.

“Başvuru hakkı anlamında yakın zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan bir kararda küçükler bakımından, e-nabızda bulunan sağlık verileri bakımından da özellikle iradelerinin uyuştuğu da dikkate alınarak ebeveynin çocuğunun sağlık verilerine erişme yetkisinin bulunduğu kabul edilmektedir” şeklinde konuşan Yiğit, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu konuda kişisel sağlık verileri hakkında, yönetmelik de açık bir düzenleme yapmıştır. Kurumumuzda bu yönde bir karar verdi. Burada gerek veri sorumlusuna başvuru, gerekse kurula olan başvuru bakımından, şikayet hakkının kullanılması bakımından ebeveynin başvurusunun hukuku uygun olduğu kabul edilmektedir. Bizim kanunumuza göre başvuru yapılabilmesi için öncelikli olarak veri sorumlusuna başvurunun gerçekleştirilmesi, ardından kurulumuza şikayette bulunulması gerekir.”

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda genel hükümlere göre kişilik hakları ihlal edilenlerin mevzuat düzenlemelerine göre tazminat hakkı olduğunu söyleyen Yiğit, “Kanunumuzda da bu hakka özellikle atıf yapılmış durumdadır. Bu kapsamda, veri sorumlusunun hukuki statüsüne göre ilgili kişiler adli ya da idari yargıda dava açabilirler” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 439
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Hakkı
KONUŞMACI: Tuğba Yiğit – KVKK Başkanlık Müşaviri
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara