e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Bakan Yardımcısı Sayan: “Siber güvenlik için yerli ve milli ürün geliştirilmeli”


Bakan Yardımcısı Sayan: “Siber güvenlik için yerli ve milli ürün geliştirilmeli”

Siber güvenliğin en önemli araçlarından birinin de yerli ve milli ürün geliştirmek olduğuna vurgu yapan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bizler tasarım aşamasında ürünleri ve hizmetleri güvenli kılma yaklaşımına dayalı bir siber güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla ve bugün artık bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik kalkınmanın itici gücü olduğunun bilinciyle biz tasarımından itibaren yerli ve milli üretim nasıl yapılmalı paydaşlarımızla bunları tartışıyoruz” dedi.

4.5G ihalesi ile birlikte yerlilik ve millilik oranını ihale şartnamesine çok ciddi oranda koyduklarını dile getiren Sayan, “Bizim Haberleşme Teknolojileri Kümelenmemiz (HTK) var. HTK’da sektöre yönelik hizmet sağlayan, donanım, yazılım, altyapı ürünleri üreten 135 firma ve 6 binden fazlası mühendis olmak üzere, 8 binden fazla çalışan barındıran bir yapı var. HTK tarafından geliştirilen uçtan uca yerli ve milli 5G projesi bünyesinde somut çıktılar almaya başladık” şeklinde konuştu.

Sayan, “ULAK şirketimiz HTK bünyesinde çalışmalar yapmaktadır. ULAK bizim için milli bir değer. HTK ve HTK’nın içerisinde bulunan firmalarla birlikte biz ULAK’ı Türkiye’nin haberleşme şebekesinin altyapısını oluşturmak üzere bayrak taşıyıcısı olarak görüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

VİDEO: 440
BAŞLIK: Bakan Yardımcısı Sayan: “Siber güvenlik için yerli ve milli ürün geliştirilmeli”
KONUŞMACI: Dr. Ömer Fatih Sayan – T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara