e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Levent Taş: Türkiye, KVK Konusunda Dünyanın İlerisinde


Levent Taş: Türkiye, KVK Konusunda Dünyanın İlerisinde

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde, 24 Nisan 2019’da Ankara’da gerçekleştirilen 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, Türk Telekom’da görevli Levent Taş ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Levent Taş, etkinlik hakkında şunları söyledi: “Bu tür zirvelerin önemine inanıyorum, gerçekten çok verimli geçiyor. Çünkü bir çok paydaş bir araya geliyor ve karşılıklı değerlendirme fırsatı buluyor. Çünkü bunun hem hukuki boyutu hem de teknik boyutu var iki taraf birbirinden habersiz. Bu tür zirveler, farkındalığı arttırarak her iki tarafın birbiri ile etkileşimini de arttırma şansını yaratıyor. O yüzden çok faydalı olduğunu değerlendiriyorum.”

Taş, Türkiye’nin KVK konusunda dünyanın ilerisinde olduğunun altını çizdi: “Böyle bir yapının oturması için bir ülkede ekosistem gereklidir. Bu yeni bir olgu, Avrupa için de yeni. Biz burada KVKK diye her yerde dillendiriyoruz. Avrupa’da da GDPR diyorlar. Onlar da aynı sorunları yaşıyorlar. Dünyanın gerisinde değiliz hatta ilerisindeyiz birçok konuda. Bu memnuniyet verici. Bu tür etkinliklerin artması insanların bu işe katılımını arttırıyor. Bu da güzel bir şey tabii.”

VİDEO: 147
BAŞLIK: Levent Taş: Türkiye, KVK Konusunda Dünyanın İlerisinde
RÖPORTAJ: Levent Taş
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara