e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber güvenlikle ilgili yasal düzenlemeler


Siber güvenlikle ilgili yasal düzenlemeler

Siber güvenlikle ilgili yasal düzenlemelerden bahseden Avukat Özgür Eralp, şu ifadelerde bulundu:

“Ben burada özellikle 6 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, Cumhurbaşkanlığının Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri genelgesi var, ona yoğunlaşmak istedim. Çünkü Türkiye’de, nihayetinde siber güvenlik ile ilgili tam olarak özel bir yasa, kanun anlamında çok detaylandırılmış bir düzenleme yok. O yüzden ben bu genelgenin özellikle eskiden Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) ekiplerini düzenleyen ve rehberler şeklinde olan düzenlemenin, Genelge ile en çok ete kemiğe bürünmüş olan yasal düzenleme olduğunu düşünüyorum. Genelgenin içerisinde de bunu aslında çok açık bir şekilde ifade ediyor.”

Genelge içerisinde bir Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayınladığını dile getiren Eralp, “Bu Genelgeye göre; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde yeni kurulacak bilgi sistemlerinde, Rehberde yer verilen usul ve esaslara uyulması zorunludur. Rehberin uygulanmasına ilişkin olarak denetim mekanizmalarını oluşturacak ve yılda en az bir defa uygulamayı denetleyeceksiniz” şeklide konuştu.

VİDEO: 636
BAŞLIK: Siber Güvenlikle İlgili Yasal Düzenlemeler
KONUŞMACI: Özgür Eralp – Avukat
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara