e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber güvenlikte stratejik hedefler çerçevesindeki eylemler hayata geçirilmeli


Siber güvenlikte stratejik hedefler çerçevesindeki eylemler hayata geçirilmeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Onur Gençer, “Siber güvenliğin dinamik yapısı, gerçekleşen çalışmaların sürekliliğini, doğru ve güncel stratejilerle ihtiyaçlara cevap verilmesini ve stratejik hedefler çerçevesinde belirlenen eylemlerin hızlı bir şekilde hayata geçilmesini gerektirmektedir” dedi.

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda 2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın yayınlandığını söyleyen Gençer, “Bu stratejik dokümanlarda öncelikli olarak siber olaylara müdahale organizasyon yapımızın oluşturulması, yasal düzenlemeler yapılması, kritik alt yapılarımızın korunması, farkındalık ve insan kaynağı geliştirilmesi, siber güvenlik ekosistemimizin geliştirilmesi, siber suçlarla müdahale, yerli ve milli ürün geliştirilmesi gibi hususlar öncelikli olarak ele alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu dönemde siber güvenlik alanında bazı yasal düzenlemelerin de hayata geçirildiğini belirten Gençer, “5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılan değişiklikle ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla, politika strateji ve hedeflerini belirlemek, kamu, kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, eylem planlarının hazırlamak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, kritik altyapı ve bunların ait oldukları kurumları ve konumları belirlemek görevleri bakanlığa verilirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘na da, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşı korunması ve caydırıcılığın saplanması için her türlü tedbiri alma ve aldırma görevi verildi” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kanun düzenlemeleri kapsamında ihtiyaç duyulan ikincil düzenlemeler de yine hayata geçirildi. Bu dönemde öncelikli olarak ülkemizin ulusal siber güvenlik organizasyon yapısının, oluşumuna yönelik ciddi adımlar atıldı. Bu doğrultuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kuruldu. 2013 yılından itibaren faaliyet gösteren USOM koordinasyonunda siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. Siber tehditlere karşı olay yerinde müdahale gibi teknik faaliyetler yürütülmektedir.”

VİDEO: 544
BAŞLIK: Siber Güvenlikte Stratejik Hedefler Çerçevesindeki Eylemler Hayata Geçirilmeli
KONUŞMACI: Onur Gençer – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara