e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Yapay zekâ stratejisinin sektörlere etkileri neler?


Yapay zekâ stratejisinin sektörlere etkileri neler?

7’nci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, “Türkiye’de ve Dünyada Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Gelişmeler” temasıyla 22 Mayıs 2024 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Birim Müdürü Dr. Atilla Aydın, yapay zeka stratejisinin 2021 yılında yayımlandığını belirterek, “Biz temel olarak devletin, kamunun, sermayenin, özel sektörün ve toplumun temel beklentilerini anlayacak bir kurgu üzerinden stratejiyi şekillendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Yapay zeka gibi daha dinamik olan, daha köşe taşları oturmamış bir alanda çok net bir strateji ortaya koymanın mümkün olmadığını söyleyen Aydın, “Yapay zeka stratejisi ilk çıktığı günlerde ülkemizde sektör anlamında yaklaşık 250 civarında girişimden bahsedebiliyorduk. Geldiğimiz nokta itibariyle 700’ler seviyesinde fatura kesmiş yapay zeka ürün hizmeti olan şirkete ulaşmış bulunuyoruz. Akademi tarafında ciddi gelişmeler var. YÖK’ün yaptığı açıklamayla beraber 71 ön lisans, lisans ve lisans üstü programında açılması söz konusu. Bu alanda lisans seviyesinden itibaren müstakil olarak Yapay Zeka Mühendisliği dahil olmak üzere ilgili bölümler açıldı. Şuan aktif olarak çalışan akademisyen sayısı 3 bin 500’ü aşmış bulunuyor. Bu süre zarfında hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi etrafında bir yetenek havuzu oluşturulmaya başlandı. Hatta yakın dönemde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nde Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistem Projesini başlattık. Yapay zeka özelinde iki tane temel çağrı programı açıldı. Bir tanesi TÜBİTAK’ın 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı, bir diğeri de Kamu Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı” diye konuştu.

Yapay Zeka konusunda iki önemli başlığa vurgu yapan Aydın, “Bir tanesi veri yönetimi etrafındaki yapılamanın tekrar revizyonu. Yani merkez veri sözlüğü etrafında kontrol edilmiş bir veri sözlüğü etrafında klasik bir kamu veri alanı, kamu veri paylaşımı ilkesinin ötesine geçecek bir kamu veri alanı oluşturmak. Kamu veri alanındaki temel mantık aslında ilgili mevzuata uyacak şekilde TÜİK’in temel altyapısında ve kabiliyeti etrafında farklı kurumların veri sözlükleri, meta verisinin toplanması, bir katalog oluşturulması ilgili veriye de kurumun yetkilendirmesi doğrultusunda tek bir yerden erişilmesini sağlamak. Sektörü ilgilendiren ikinci husus ise, yapay zeka etik ilkelerinin tatbiki. Bu noktada uluslararası normlarda yavaş yavaş oluşuyor. Özellikle uluslararası tarafta 2020’li yıllardaki etik değerler, şuan standart denetim yapı tartışmalarına dönmüş durumda. Ülkemizdeki şuan ki güncel durum; güvenilir yapay zeka sertifikası verilecek kurgu. Bunun bir ön belgelendirme programı olacak TS ile koordine içerisinde, bir etki değerlendirme çerçevesi ve yapay zeka risk haritası oluşacak. Bu konuda kamu kurumlarında bu işin uygulanmasıyla ilgili de bir envanter yapısı oluşturmaya başlandı. Çünkü Avrupa’da ve dünyada bunu talep etmeye başladı. İşlettiğiniz yapay zeka projelerinin doğru geliştirilip ya da o etik ilkeler çerçevesinde geliştirildiğini temin etmeniz gerekiyor ki bazı uluslararası çalışmalarda yer alabilesiniz. Aynı zamanda bu süreci işleten şirketler özellikle Yapay Zeka Yasa Tasarısıyla beraber aslında Avrupa’da iş yapmak isteyen girişimlerin de belli bir kontrollerden geçmesi gerekiyor. Bu kontroller önemli. Çünkü GDPR’la yaşanan bir dalganın bir benzeri de Aİ ile yaşanacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 769
BAŞLIK: Yapay Zekâ Stratejisinin Sektörlere Etkileri Neler?
KONUŞMACI: Dr. Atilla Aydın – Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Birim Müdürü
ETKİNLİK: 7.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 22 Mayıs 2024, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara