e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

2020 yılı Ulusal Siber Güç Endeksi Raporu’na göre Türkiye


2020 yılı Ulusal Siber Güç Endeksi Raporu’na göre Türkiye

2020 yılı Eylül ayı içerisinde yayınlanan 2020 yılı Ulusal Siber Güç Endeksi Raporu’na göre; Ulusal siber güç endeksi bakımından Türkiye’nin, aralarında Amerika, İngiltere, İran, Estonya, Japonya, Rusya ve İsrail gibi ülkelerin bulunduğu 30 ülke içerisinde 22’inci sırada yer aldığını belirten T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü Salih Talay, gerçekleştirilen çalışmada ülkelerin siber gücünün bazı temel kategoriler altında tanımlandığını söyleyerek, bu kategorileri şu şekilde sıraladı:

“Yurtiçi grupların gözlemlenmesi ve izlenmesi, ulusal siber savunmanın güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, bilgi ortamını kontrol etmek ve yönetmek, ulusal güvenlik amaçları için diğer ülkelerden bilgi toplama (siber istihbarat), ulusal siber güvenlik ve teknoloji yetkinliği (ekosistem), bir düşmanın altyapısını ya da yeteneklerini yok etmek veya devre dışı bırakma kabiliyeti (siber taarruz), uluslararası siber normlar ve teknik standartları tanımlama.”

Siber Güç Endeksi’nin ülkelerin mevcut siber güvenlik kabiliyetlerini ne kadar etkin yapılandırdığına göre hesap edilen bir formüle dayandığını ifade eden Talay, “Bu formül; siber gücü sağlama kapasitesi, yetkinliği, diğer bir ifadeyle yaptıklarının miktarı ile bu güce ulaşmak için gösterdiği çaba, bu gücü yansıtmaktaki becerisi, istek ve kararlılığı arasındaki dinamik bir ilişkiyle tanımlanmaktadır. Dolayısıyla kapasite ve kararlılık parametrelerinin çarpımı her bir siber güç bileşeni için hesap edilerek kümülatif bir puanlama sonucu sıralama belirlenmektedir” şeklinde konuştu.

Talay ayrıca, rapora göre; Türkiye’nin en fazla gelişime açık alanlarının siber istihbarat, siber güvenlik teknolojileri ve ekosistemi, siber taarruz kabiliyetlerinin geliştirilmesi olduğunu da söyledi.

VİDEO: 444
BAŞLIK: 2020 Yılı Ulusal Siber Güç Endeksi Raporu’na Göre Türkiye
KONUŞMACI: Salih Talay – T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara