e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

GDPR’da ilgili kişinin hakları


GDPR’da ilgili kişinin hakları

GDPR’da (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü) ilgili kişilere yönelik üç temel haktan bahseden KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil Koyuncu, “Bunlardan ilki unutulma hakkı. GDPR’da 17’nci maddede silme hakkının yanında parantez içinde özellikle unutulma hakkı da belirtilmiştir. Bu maddenin 2’nci fıkrasına göre; veri sorumlusunun kişisel verileri kamuya açıklamış olduğu durumlarda bu verilerle ilgili bağlantıların ya da bunların nüshalarının da silinmesi ilgili kişiler tarafından talep edilebilir” dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7’nci ve 11’inci maddesinde de bir silme hakkına değinildiğini belirten Koyuncu, “Ama Kurulumuz yakın bir zamanda bir karar aldı. Unutulma hakkının bir üst kavram olarak kanunun 7’nci ve 4’üncü maddesi çerçevesinde ele alınabileceği, silmenin, yok etmenin, anonim hale getirmenin unutulma hakkının bir yöntemi olduğu, özellikle arama motorları açısından konu ele alındığında ise kişilerin ad ve soyadlarıyla yapılan aramalarda çıkan bu bağlantılara ulaşılmamasını talep etmenin, indeksten çıkarılmasını talep hakkı olarak değerlendirebileceğini ve bu nedenle de kişilerin unutulma haklarını kullanabileceklerini belirtildi” şeklinde konuştu.

Veri taşınabilirliği hakkının ise, özellikle kişilerin verileri üzerindeki kontrol gücünü artıran haklardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Koyuncu, “GDPR’a göre, eğer bir işleme faaliyeti rızaya dayanıyor ve sözleşmenin kurulması veya ifası şartına bağlı olarak gerçekleştiriliyorsa, kişilerin bu verilerini yapılandırılmış ve makine tarafından okunabilecek bir formatta alabilme ve başka bir veri sorumlusuna aktarabilme hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

Koyuncu ayrıca, işlemenin sınırlandırılmasını talep hakkının da, depolanmış kişisel verilerin ileride işlenmelerini sınırlamak amacıyla işaretlenmesini talep hakkı olduğunu söyledi.

VİDEO: 445
BAŞLIK: GDPR’da İlgili Kişinin Hakları
KONUŞMACI: Seçil Koyuncu – KVKK Başkanlık Müşaviri
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara