e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi


4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi

e-Safe, Dünya’da ve ülkemizde gerçekleşen ve gerçekleşmesi olası siber saldırıların değerlendirildiği, yerel sorunlara küresel bakış açısıyla odaklanmış, Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği siber güvenlik risklerini masaya yatıran ve alanında uzman konuşmacılarla konuların değerlendirildiği üst düzey bir siber güvenlik etkinliği olarak doğmuştur.

2017 yılında yaptığımız ilk e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin ana teması “Türkiye’nin Siber Güvenlik Yol Haritası” idi. 2018 yılındaki 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin ana teması “Kamu’daki Siber Güvenlik Zafiyetleri” ve 2019 yılındaki 3’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin ana teması ise “Siber Terör ve Hibrit Savaşta Siber Güvenlik / Siber Savunma” idi.

Olabilecek siber tehditlere karşı önlem detaylarının belirlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak için 19 Mart 2020 tarihinde BTK Merkez Binasında yapacak olduğumuz 4.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin ana teması ise “Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik” olacaktır.

Zirvenin amacı; bu alanda çalışan tüm paydaşları (üreticiler, talep edenler, STK’lar, üniversiteler ve kamu kurumlarını) bir araya getirmek ve önleyici tedbirleri alma noktasında erken davranmaktır.

Zirveye, CEO, CTO, CSO, IT Profesyonelleri, Hukukçular, Bilişim Uzmanları, Bilişim Sistemleri Yöneticileri, kamu kurumları ve ilgili birim yetkilileri, kolluk kuvvetleri, Siber Güvenlik Uzmanları, Adli Bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya, üniversiteler ve siber güvenlik alanında çalışan profesyoneller katılım sağlayacaklardır.

VİDEO: 107
BAŞLIK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
FRAGMAN: 001
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 19 Mart 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara