e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

6698 sayılı Kanun’da açık rıza


6698 sayılı Kanun’da açık rıza

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre açık rızanın belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olduğunu söyleyen KVK Uzmanı Ahmet Said Altın, “Açık rıza üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; belirli bir konuya ilişkin olma, bilgilendirmeye dayalı olma, özgür iradeyle açıklanmış olma” dedi.

6698 sayılı Kanun’da açık rızaya ilişkin hükümlerden de bahseden Altın, “Açık rızanın geçtiği hükümler içerisinde veri işlemenin şartlarını içeren 5 ve 6’ncı maddelerdir. Kişisel ve özel nitelikli verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmeyeceği bu maddelerde yer almaktadır. 8 ve 9’uncu maddelerde de kişisel verilerin aktarımı ve yurtdışına aktarımı konusunda öncelikle ilgili kişinin açık rızasına başvurulması gerektiği şeklinde bir hüküm vardır” şeklinde konuştu.

VİDEO: 601
BAŞLIK: 6698 Sayılı Kanun’da Açık Rıza
KONUŞMACI: Ahmet Said Altın – KVK Uzmanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara