e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi – Plaket Töreni


6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi – Plaket Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin destekleriyle düzenlenen 6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi “Kamu ve Özel Sektördeki Siber Güvenlik Zafiyetleri 2.0’’ temasıyla,17 Mart 2022 tarihinde Ankara’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik, e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın açılış konuşmalıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin sponsor temsilcilerine T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan plaketlerini takdim etti.

VİDEO: 378
BAŞLIK: 6. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi – Plaket Töreni
SUNUCU: Çetin Ünsalan
ETKİNLİK: 6. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 17 Mart 2022, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara