e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Amacımız Siber Güvenlik Alanında İnsan İhtiyacımızı Gidermek


Amacımız Siber Güvenlik Alanında İnsan İhtiyacımızı Gidermek

Ankara’da 15 Mart 2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde gerçekleştirilen 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi, e-Safe Kurucusu Musa Savaş’ın kapanış konuşması ile sona erdi.

e-Safe’in amacının siber güvenlikte yerel problemlere odaklanmak olduğunu vurgulayan e-Safe Kurucusu Musa Savaş kapanış konuşmasında şunları söyledi; “e-Safe kuruluş misyonu minvalinde bizler çalışmaya devam edeceğiz. Bugün yapılan tüm sunumlar herkes için yararlı olmuştur diye umuyorum. e-Safe’in ikincisini gerçekleştirdik ve umuyoruz ki gelecek yıl üçüncüsünü yapacağız. Ocak ayında kişisel verileri de e-Safe’in portföyüne kattık. Tek amacımız ülkemizin siber güvenlik alanındaki insan ihtiyacını gidermeye çalışmak.”

VİDEO: 030
BAŞLIK: Amacımız Siber Güvenlik Alanında İnsan İhtiyacımızı Gidermek
KONUŞMACI: Musa Savaş – e-Safe Kurucusu
ETKİNLİK: 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 15 Mart 2018, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara