e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

SOME’lerin Kurulmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler


SOME’lerin Kurulmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler

15 Mart 2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde Ankara’da gerçekleştirilen 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Avukat Özgür Eralp, “SOME’lerin Kurulmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler” üzerine konuşmasını gerçekleştirdi.

SOME’lerin Kurulmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler konusu üzerine konuşan Avukat Özgür Eralp; “SOME, siber olaylara müdahale ekipleri yani siber ordu… Orduda sadece binbaşı, tankı süren yoktur her alanda kişi vardır. Herkesin siber ordunun içinde kendisine bir yer vardır. Sektörel SOME, Kurumsal SOME… Herkes kendi özel alanlarda çalıştığı şirketlerde de SOME’lere dahil olabilir.

Ulusal siber güvenlik; bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla sağlanan her türlü hizmet, işlem ve verileri ile bunların sunumunda yer alana sistemlerin güvenliğini ifade eder. Artık savaşlar operasyonlar klasik silahlar uçaklarla değil siber olaylarla gerçekleşecek. Siz bir şehri ele geçirecekseniz su sistemini, elektrik sistemini ele geçireceksiniz.

Siber dünyada milli, yerli çözümler önemli ve yasada bunlar geçiyor. Biz milli çözümleri oluşturmak zorundayız. SOME’lerin Kurulmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler içinde bir eylem planı oluşturuldu ve 5 yıldır uygulanmaya çalışılıyor. Siber Güvenlik Kurulu var, hemen hemen tüm bakanlıkların içinde bulunduğu bir uygulama alanı. Örneğin, siber güvenlik terimlerinin oluşturulması işi TDK’ya verilmiş durumda. Türk Dil Kurumu bile siber güvenlikle alakalıdır, bağlantılıdır.” diyerek sunumunu gerçekleştirdi.

VİDEO: 029
BAŞLIK: SOME’lerin Kurulmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler
KONUŞMACI: Özgür Eralp – Avukat
ETKİNLİK: 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 15 Mart 2018, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara