e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Başak Deprem: Kamu Çalışanlarında, KVK Konusunda Farkındalık Eksikliği Var


Başak Deprem: Kamu Çalışanlarında, KVK Konusunda Farkındalık Eksikliği Var

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde, 24 Nisan 2019’da Ankara’da gerçekleştirilen 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, Türksat Hukuk Müşavirliği’nden Avukat Başak Deprem ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Başak Deprem, e-Safe etkinlikleri hakkında şunları söyledi: “Organizasyon gerçekten çok faydalı hem sektör temsilcileri hem de kamudan yetkililer katılıyor. Kişisel verilerin dönüşümü, kanunun hayata geçirilmesi önemli bir olgu. Yani kanunda yazıldığı gibi olmuyor. Bu dönüşümün gerçekleştirilmesi de bir süreye tabii. Her kurum her işletme bir proje olarak bakıp bu projeyi hayata geçirmek için bir proje yapmak zorunda. Dolayısı ile burada öğrendiklerimizi, kanunun nasıl anlaşılacağını neler yaptığımızı birbirimiz ile paylaşıyoruz. Sektör temsilcileri ile tanışma fırsatı buluyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.”

Deprem, kamuda, KVK konusundaki farkındalığı yorumladı: “Bilgi Güvenliği Kanunu ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek dönüşüm birbirini tamamlıyor. Bilgi güvenliği bu konunun çok önemli bir bölümü. Bilgi güvenliğini dışlamak söz konusu olamaz. Fakat sadece bilgi güvenliği de değildir. Birlikte çalışılması gereken bir alandır. Öncelikle bilgi güvenliğinin sağlanması gerekir ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki dönüşüm sağlanabilsin. Yani öncelikli olarak, işletmelerin kurumların bilgi güvenliğine önem vermesi gerekiyor. Ben Türkiye’nin bu şartlarda hazır olmadığını düşünüyorum. Bilgi güvenliği dönüşümü sağlanmadan eş zamanlı yapmaya çalışıyoruz. İşletmeler bu konuya daha çok hakim ve bilgi güvenliği dönüşümünü sağlamak için çalışmalar yürütüyor ama en büyük veri kamu kurumlarının elinde ve orada çalışanlar bilinçsiz bir şekilde, iyi niyetli ya da kötü niyetli, niyetleri önemli değil, bütün verileri üçüncü şahıslarla paylaşabilirler. Kendileri için kullanabilirler. Ve bunun bir denetimi yok. Henüz farkındalık başlamış değil. Önemli olan bu husus.”

VİDEO: 139
BAŞLIK: Başak Deprem: Kamu Çalışanlarında, KVK Konusunda Farkındalık Eksikliği Var
RÖPORTAJ: Başak Deprem – Türksat Hukuk Müşavirliği
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara