e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Büyük veri, tıpkı petrol gibi yeni ekonominin yakıtı


Büyük veri, tıpkı petrol gibi yeni ekonominin yakıtı

Kişisel verilerin milli güvenlik açısından değerlendirilmesi konusunun çok önemli olmakla birlikte aynı zamanda çok boyutlu dinamik bir alanı gözler önüne serdiğinden bahseden Avukat Halil Murat Berberer, “Milli güvenlik diyince doğal olarak birden fazla değişken, sahada birden fazla oyuncu akla gelir. Bunların eş güdüm içerisinde kuvvetli ve zinde bir şekilde tutulması, senkronize edilmesi, doğru bilgi ile beslenmesi, mücadeleye hazır tutulması önem az eder” dedi.

Kişilerin sürekli izlenme duygusu ile yaşadığını söyleyen Murat Berberer, “Bunun sebebi; insanlar üzerinden veri elde etmek” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle kişisel verinin özellikle bulunduğu alan büyük veri. Günümüzde önemi anlaşıldığı üzere büyük veri de tıpkı petrol gibi yeni ekonominin yakıtı. Bunu daha önce keşfeden insanoğlu inovasyon süreci ile çok yeni alanlarda yeni uygulamalar geliştirerek, katma değerli uygulamalar ortaya koydu. Bunu yapabilenler daha çok para kazandı. Bu parayı veri işleme üzerine değerlendirerek yeni yeni alanlarda daha güçlü neticeler almak üzere de hızlıca ilerlemekte.”

Siyasi, ekonomik, ticari, mali, sağlık, çalışma ve sosyal güvenlik, öğretim, eğitim, bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor, sağlık alanlarının her birisinin milli güvenlik ve savunma alanlarını güçlendirmeye yarayan önemli faktörler olduğunu vurgulayan Berberer, “Biz bu faktörleri zinde tutup, bir senkronizasyon içerisinde işlemelerini temin etmek için ne yapmamız lazım? Öncelikle insan kaynağını sağlam tutmamız gerekiyor. Çünkü insan üzerinden elde edilen veri ve insanın ürettiği veri tartışma konusu. Eğer insan üzerinden elde edilen veriyi yakalayabilirseniz, işleyebilirseniz zafiyet alanlarını tespit edersiniz, insanları yönlendirirsiniz. İnsanları yönlendirmeye başladığınızda toplumsal olayları da yönlendirme gibi bir imkan ve kabiliyeti elde etmiş olursunuz” şeklinde konuştu.

VİDEO: 513
BAŞLIK: Büyük Veri, Tıpkı Petrol Gibi Yeni Ekonominin Yakıtı
KONUŞMACI: Halil Murat Berberer – Avukat
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara