e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Tıbbi cihazlarda tanımlanmış riskler nelerdir?


Tıbbi cihazlarda tanımlanmış riskler nelerdir?

Tıbbi cihazların, insanlarda veya hayvanlarda hastalıkların tespit edilmesi, bu tespit edilen hastalığın iyileştirilmesi veya önlenmesinde kullanılan cihazlar olduğunu söyleyen Privia Security Kurucu Ortağı ve Beyaz Şapkalı Hacker Eyüp Çelik, bu cihazlara tanımlanmış riskleri şu şekilde sıraladı:

• Zararlı yazılımların bulaştığı ağa bağlı tıbbi cihazlar
• Hastanelerde bulunan kablosuz ağ teknolojisini kullanan ve hasta verilerini bulunduran mobil cihazları hedefleyen zararlı yazılımlar
• Hastanelerdeki kritik cihazlara erişim için tasarlanmış yazılımlardaki parolaların kontrolsüz olarak dağıtılması veya varsayılanda bırakılması
• Eski tıbbi cihaz modellerinin ilgili güvenlik açıklarının gideril(e)memesi
• Tıbbı cihazlar ve ağların güvenlik yazılımı güncellemelerinin yapıl(a)maması

VİDEO: 514
BAŞLIK: Tıbbi Cihazlarda Tanımlanmış Riskler Nelerdir?
KONUŞMACI: Eyüp Çelik – Privia Security Kurucu Ortağı ve Beyaz Şapkalı Hacker
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara