e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Cem Kıvırcık: İnternet Hayatımızı Hem Kolaylaştırdı Hem De Zorlaştırdı


Cem Kıvırcık: İnternet Hayatımızı Hem Kolaylaştırdı Hem De Zorlaştırdı

15 Mart 2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde Ankara’da gerçekleştirilen 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde gazeteci Cem Kıvırcık etkinlikle ilgili değerlendirmelerini bizimle paylaştı.

2.e-Safe Zirvesinde çok şey öğrendiğini ve bir üçüncüsünü merakla beklediğini belirten Cem Kıvırcık, zirveyi şu sözlerle değerlendirdi: “Burada hepimizin olması ve izlemesi gereken bir konu. Hem bireysel hem de kurumsal anlamda son derece önemli gelişmeler var. İnternetle beraber hayatımız bir yandan kolaylaşırken aslında öte yandan da ciddi anlamda zorlaştı. Teknolojinin getirdiği çok önemli külfetlerden biri de artık bütün evimizi açtık. Özellikle nesnelerin interneti dediğimizin kavramla sadece telefonlar, bilgisayarlarımız değil evlerimizdeki eşyalar, bindiğimiz otomobiller güvenlik zafiyetleri içeriyor.

Siber güvenlik konusunda bireysel olarak önlem almamız gerekiyor. Ama sadece bireysel olarak değil ülke olarak da savaşlar teknolojik ortamlarda yapılıyor. Sadece silah sahibi olmanız yetmiyor, karşı saldırı yapacak teknolojilere sahip olmanız gerekiyor. Gençlerimiz bu alanda kendilerini yetiştirmeliler.”

VİDEO: 043
BAŞLIK: İnternet Hayatımızı Hem Kolaylaştırdı Hem De Zorlaştırdı
RÖPORTAJ: Cem Kıvırcık – Gazeteci
ETKİNLİK: 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 15 Mart 2018, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara