e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Dijital dönüşümü hızlandıracak çözüm: Yapay zekâ


Dijital dönüşümü hızlandıracak çözüm: Yapay zekâ

Geçmişte internetin bulunmasıyla büyük bir dönüşüm yaşandığını söyleyen Kognitek Kurucu Ortağı Yücel Bağrıaçık, “Ama artık öyle bir çağa giriyoruz ki bütün kurumlar, kuruluşlar, ülkeler dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırdılar. Bu hızlandırmayı arka tarafta destekleyecek çözümlere ihtiyaç var. Bu çözüm de yapay zekâ” dedi.

Yapay zekânın (AI) aslında çok öncelerden beri hayatımızda olduğunu dile getiren Bağrıaçık, “1642 yılında ilk hesap makinesinin bulunmasıyla birlikte hayatımızın her döneminde yıllar içinde artarak devam etti. 1980’lerden 2010 yıllarına kadar arada bir boşluk vardır. O boşluğun çalışmalarla geçtiğini, insanların bu konuda çok ciddi çaba harcadıklarını düşünebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de de ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Bağrıaçık, “1959 yılında Cahit Arf Atatürk Üniversitesi’nde verdiği bir master tezinde ‘Makineler düşünebilir mi?’ sorusunu araştırdı” ifadesini kullandı.

VİDEO: 509
BAŞLIK: Dijital Dönüşümü Hızlandıracak Çözüm: Yapay Zekâ
KONUŞMACI: Yücel Bağrıaçık – Kognitek Kurucu Ortağı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara