e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesine yönelik düzenlemeler


Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesine yönelik düzenlemeler

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 12’nci, 55’inci ve 56’ncı maddelerinde kanun koyucunun kişisel verilerin korunmasına ilişkin birkaç hususa değindiğini belirten Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörlüğü Kıdemli Avukatı Göksun Işıl Batmaz, “Bunların en önemlilerinden bir tanesi; abonelerin verilerinin izinsiz değiştirilemeyeceği” dedi.

“Tüketici Hakları Yönetmeliği var. Burada da rehber ve saklama süresine ilişkin iki husus vardır. Rehber konusunda; artık rehbere kayıt olunacaksa ilgili kişinin açık rızası alınmak zorundadır. Saklama süresi de aboneden alınan evraklar abonelik süresi boyunca, feshinden itibaren de 30 yıl boyunca saklanmak zorundadır” diyen Batmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun dışında Yetkilendirme Yönetmeliği ile Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği var. Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği, hem idari hem de teknik açıdan operatörlerin alması gereken tedbirleri ayrıntılı şekilde düzenleyen bir yönetmelik. İdari olarak gizlilik sözleşmemizde yer alması gereken tüm maddelere yer verilmiştir.”

Elektronik haberleşme sektöründe trafik verisi ve konum verisinin önemli olduğunu vurgulayan Batmaz, “Bu iki veriyle ilgili ayrıntılı düzenlemeler var. Trafik verisinin gizliliği esastır. Haberleşmeye taraf olan kişiler dinlenemez. Mutlaka açık rızasının alınması gerekir. Trafik veriler eğer üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılacaksa açık rızalarının alınması gerekir. Bazı durumlarda biz trafik verileri ve konum verilerini işleyebiliyoruz. Hizmetin verilmesiyle ilgili faturalama, sahtecilik veya şikayete ilişkin durumlarda trafik verisini işleyebiliyoruz. Konum verisini ise acil afet durumunda ilgili kişinin rızası olmadan işleyebiliyoruz” şeklinde konuştu.

VİDEO: 587
BAŞLIK: Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Düzenlemeler
KONUŞMACI: Göksun Işıl Batmaz – Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörlüğü Kıdemli Avukatı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara