e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Hedef: Teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiye yön veren bir ülke olmak


Hedef: Teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiye yön veren bir ülke olmak

Sayısal dönüşüme giden yolda en önemli hızlandırıcılardan bir tanesinin de mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler olduğunu belirten T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bu anlamda dünyada iddiası olan her ülkenin 5G teknolojisine sahip olmak ve bu teknolojiyi kullanırken bunun güvenliğinden emin olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Ancak teknolojiye sahip değilseniz güvenliğinden emin olmanız mümkün değil” dedi.

İlerleyen süreçte 5G’yi sadece haberleşme iletişim teknolojisi olarak değil, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının itici gücü ve milli güvenlik açısından da kritik derede öneme sahip bir teknoloji olarak gördüklerini dile getiren Bakan Yardımcısı Sayan, “Bu durum bir taraftan zenginlik refah anlamı taşırken, diğer taraftan da tehditlerle baş etme yönünde de ciddi hazırlıklarımız olduğunu bilinmesini isterim. Biz bütün bunların bilinciyle teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiye yön veren bir ülke olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Burada en önemli kullandığımız araçlardan birisi milli teknoloji hamlesi. Yerli ve milli ürünlerin kullanılması” şeklinde konuştu.

“5G’nin aslında bu anlamda yerli ve milli ürünlerle kritik altyapıları barındıran dikey sektörlerle etkileşimi, bu altyapıların güvenliğini sağlama noktasında daha da önemli hale geliyor” diyen Sayan, bu nedenle 5G altyapılarının uçtan uca güvenliği kontrol edilebilen ve bu güvenliğin sürdürülebilir olduğu yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

VİDEO: 534
BAŞLIK: Hedef: Teknolojiyi Sadece Kullanan Değil, Teknolojiye Yön Veren Bir Ülke Olmak
KONUŞMACI: Dr. Ömer Fatih Sayan – T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara