e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kablosuz erişimlerin güvenliğini almak gerekiyor


Kablosuz erişimlerin güvenliğini almak gerekiyor

Elektrik iletim altyapılarında üretim ve dağıtım istasyonları arasında NTP senkranizasyonu ve üretim scada’sı ile PLC entegrasyonunun mevcut olduğunu söyleyen HAVELSAN Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı Çağdaş Bayraktar, “Enerji iletim sistemindeki amaç; kritik noktaların analiz edilmesi, ölçülen enerjinin takibi, arşivlenmesi ve grafik ortama aktarılması” ifadelerini kullandı.

Bir dağıtım altyapısındaki kesici-ayırıcı görseline örnek veren Çağdaş Bayraktar, “Operatörler buradaki ekranları kullanarak enerji iletimi ya da iletimi durdurma kararları verebilir. Bunun için de RTU cihazları kullanılır. RTU cihazları her zaman altyapılarda fiziksel olarak aynı kampüs içerinde olmayabilir. Uzak lokasyonlarda da olabilirler. Bu durumlarda kablosuz erişim olur. Bu zaman kablosuz erişimlerin güvenliğini almamız gerekmektedir” dedi.

VİDEO: 496
BAŞLIK: Kablosuz Erişimlerin Güvenliğini Almak Gerekiyor
KONUŞMACI: Çağdaş Bayraktar – HAVELSAN Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara