e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Karakaya: “Aynı dili konuşuyor olmak gerekiyor”


Karakaya: “Aynı dili konuşuyor olmak gerekiyor”

17 Mart 2022 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasında gerçekleştirilen 6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde konuşan T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birim Sorumlusu Dilek Şen Karakaya, siber güvenliğin sağlanması için ilk adımın konuyu anlamak olduğunu belirterek, bu kapsamda konuyu anlayabilmek için gençlerin ve eski neslin ortaklaşa bir çalışma yürütebilmesi için yapılması gerekenleri şu şekilde anlattı:

“Öncelikle aynı dili konuşuyor olmak gerekiyor. Gençler çok kısa cümlelerle emoji diline geçtiler. Biz daha detaylı konuşan, daha detaylı analiz eden bir nesildik. Geçişte şöyle bir sıkıntı oluyor; genç nesil yazmayı sevmiyor. Ama kurumsal bir kültür oluşturabilmek için bunların hepsinin oluşuyor olabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yönetsel bir sürecin doğru planlanıyor olması gerekiyor.”

VİDEO: 652
BAŞLIK: Karakaya: “Aynı dili konuşuyor olmak gerekiyor”
KONUŞMACI: Dilek Şen Karakaya – T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birim Sorumlusu
ETKİNLİK: 6.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 17 Mart 2022, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara